Pár slov o webových stránkach

Podľa najnovších výsledkov prieskumu AIMmonitor na Slovensku je počet používateľov internetu 2 819 974, čo je vyše polovica obyvateľstva Slovenskej republiky. Takýto počet potenciálnych zákazníkov je lákajúce pre všetky firmy, ale treba si uvedomiť že v online prostredí je ostrý boj o zákazníkov, a aby sme dosiahli úspechy treba si osvojiť aspoň tie základné princípy na využitie internetových aplikácií. Moderný človek žije rýchlo, všetky informácie potrebuje hneď a vo svete internetu je vzdialenosť medzi jednotlivými obchodmi len niekoľko kliknutí. Nato aby sme návštevníka zaujali potrebujeme mať v prvom rade vytvorenú profesionálnu webovú prezentáciu, ktorá zahŕňa funkcie potrebné pre pohodlné surfovanie návštevníkov a kvalitnú vzhľad a tematiku, obsah ktorý bude pre neho vzácny. Nemôžme si zabúdať nato, že webová prezentácia je vizitkou našej firmy na internete, preto musí vyžarovať naše poslanie, aby návštevník cítil že je pre nás dôležitý. Detailné vypracovanie jednotlivých častí webovej stránky nám časom vráti tú prácu ktorú sme naňho vynaložili.

Možnosti na propagovanie nášho obchodu alebo firmy cez internet je veľa, ale aby sme našli to pre náš cieľ najvýhodnejšie, trošku sme sa oboznámili s tými najpoužívanejšími kanálmi. Asi každý užívateľ internetu už stretol s vyhľadávačmi, sú to stránky alebo nástroje uľahčujúce naše vyhľadávenie v obrovskom dave údajov. Optimalizácia pre vyhľadávačov musí byť už základnou povinnosťou každej firemnej stránky, bez toho budeme mať značné problémy so získavaním návštevníkov. Ako základnú optimalizáciu sme popísali audit kľúčových slov, prispôsobenie obsahu pre naše cieľe, prehľadný zdrojový kód a dodržiavanie internetových štandardov. Druhou možnosťou a veľmi populárnou je marketing vyhľadávačov, čo je platená verzia inzercie, keď nami uverejnené inzercie sa zobrazujú v prvotných miestach vo vyhľadávačov. To čo dávno znamenalo obchodná miestnosť v preferovanom meste, to je vo svete internetu výhodná pozícia vo vyhľadávačoch. Rozumne naplánovaná online kampaň môže znamenať pre firmu zlatú cestu k úspechu. Netreba sa však zabudnúť nato, že čím rýchlejšia je rozšírenie internetu niekedy tým pomalšie začneme cítiť ovocie našej práce.